SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom pogłębionego przygotowania do małżeństwa w ramach przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa organizujemy SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH w formule dwóch bloków piątkowo-sobotnich. Cały cykl spotkań obejmuje dwa weekendy po sobie następujące i przebiegają według następującego harmonogramu czasowego: piątek od godz. 18.00 do 21.00, sobota od godz. 9.00 do 16.00.

 

Spotkania dla narzeczonych odbywają się w Międzynarodowym Centrum Wolontariatu przy ul. Kelles-Krauza 19 (wjazd na parking przy budynku od ul. Niedziałkowskiego) w Radomiu i obejmują 16 tematów przewidzianych diecezjalnym programem bezpośredniego przygotowania do małżeństwa a także tematy z zakresu nowoczesnych naturalnych metod planowania rodziny oraz liturgii sakramentu małżeństwa.

 

Ze względu na formułę spotkań (wprowadzenia do poszczególnych tematów przez prowadzących a następnie indywidualna praca narzeczonych w parach) konieczna jest obecność obojga narzeczonych. Z uwagi na poruszane tematy SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH stanowią integralną całość stąd wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach. W przypadku absencji na części spotkań narzeczeni nie otrzymają potwierdzenia odbycia przygotowania bezpośredniego do małżeństwa.

 

Zapisy prowadzone są przy użyciu elektronicznego formularza, do którego link pojawi się poniżej obok daty z chwilą rozpoczęcia zapisów na dany turnus. Zapisy prowadzone są do wyczerpania wolnych miejsc. Opłata związana z uczestnictwem w SPOTKANIACH DLA NARZECZONYCH wynosi 50PLN od osoby. Za potwierdzenie swojego udziału w SPOTKANIACH uznaje się wniesienie wspomnianej opłaty na numer rachunku bankowego 69 1240 3259 1111 0010 2333 4091 z tytułem NARZECZENI 2018.

 

 

Na rok 2019 Parafia św. Wacława proponuje następujące terminy spotkań:

 

Rok 2019

1.     31 maja - 1 czerwca 2019 r. oraz 7-8 czerwca 2019 r. Zapisy ruszą 9 maja 2019 o 9:00

2.     13-14 września 2019 r. oraz 20-21 września 2019 r.

3.     22-23 listopada 2019 r. oraz 29-30 listopada 2019 r.

 

 

 

 

Inną formą przygotowanie do sakramentu małżeństwa są katechezy przedmałżeńskie.

Katechezy przedmałżeńskie rozpoczynają się po zgłoszeniu przez narzeczonych zamiaru zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej. W ramach katechezy przewiduje się 10 spotkań.

Są one prowadzone metodami warsztatowymi, umożliwiającymi narzeczonym aktywny udział w spotkaniach. Spotkania te prowadzi odpowiednio dobrany zespół pastoralny: duszpasterz, doradca życia rodzinnego, doświadczona para małżeńska, terapeuta, psycholog, lekarz. Na zakończenie narzeczeni uczestniczą w dniu skupienia w jednym z sanktuariów maryjnych Diecezji Radomskiej. Udział w katechizacji przedślubnej potwierdzony jest podpisem prowadzącego dane spotkanie w odpowiednim indeksie.  Indeksy przedstawia się duszpasterzowi przed ślubem, przy spisywaniu aktu zawarcia małżeństwa.

        Katechezy w ramach 10 spotkań małżeńskich

Rok 2018

III       - 29.06.2018 - 14.09.2018
IV       - 05.10.2018 - 07.12.2018

Rok 2019

I          - 04.01.2019 - 08.03.2019
II         - 15.03.2019 - 17.05.2019
III       - 12.07.2019 - 13.09.2019
IV       - 27.09.2019 - 06.12.2019

Spotkania te odbywać się będą w piątki o godz. 19.00 w Parafii Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu (księża Filipini) ul. Grzybowska 22 (sala św. Rodziny - budynek parafialny  I piętro). 

Terminy dni skupienia dla nrzeczonych

15.09.2018 r.                                  

   08.12.2018 r.

             16.03.2019 r.

             18.05.2019 r.

              14.09.2019 r.

              07.12.2019 r.

Dni skupienia dla narzeczonych odbywają się w sanktuarium Matki Boże Pocieszenia w Błotnicy k/Radomia w godzinach 10:00-13:00.